رویه های ارسال سفارش

ارسال کالا در تهران کمتر از دو ساعت توسط پیک فروشگاه انجام میشود و برای دوستانی که در شهرستان هستند توسط هر باربری که خودشان مایل باشند یا با تیپاکس یا کالا رسان و … برایشان ارسال میشود و قبض کالا را میتوانند ۲۴ ساعت بعد، از تیم پشتیبانی فروشگاه بگیرند .